Iné

Čo sa dnes stalo odvážnym a krásnym – rekapitulácie B&B

Pozrite sa, čo sa dnes stalo v najnovšej epizóde Bold and the Beautiful. Denné aktualizácie, aby ste videli, ako dopadli B&B spoilery.

Eric Gayton

Trevor St John

Tucker McCall

Wells Adams

Wendy Shin

Lennie Alehat

Rory Cabrera

Alley Mills

Jeremy Stark

Jesse Palmer

Alex Merrick

Heather Webber

Kyle Viljoen

Reiko Finn

Jeff Webber